Gia đình > Công ty > Tiểu sử sơ lược

Công việc tập trung các lực lượng

Công ty trách nhiệm hữu hạn evagor là một công ty cố vấn đầu tư và phát triển các dự án. Công ty tài trợ và thiết lập ra các đầu tư quốc tế. Công ty đảm nhiệm các dự án từ lúc còn là ý tưởng đến tận khi thực hiện. Công ty bố trí thực hiện xuất nhập khẩu các thiết bị và hàng hóa cũng như cấp vốn tài trợ cho những thiết bị và hàng hóa này.
Chúng tôi nổi bật lên là một đối tác đáng tin cậy, phát triển mạnh và có khả năng cạnh tranh. Cùng với những khách hàng của mình, chúng tôi phát triển các ý tưởng với một sự linh hoạt cao và nhanh và thực hiện những ý tưởng này. Chúng tôi đàm phán thương lượng việc chuyển nhượng cũng như bán các công ty bao gồm cả dàn xếp hợp đồng và lập những bản kế hoạch cho các hành lang thị trường chứng khoán.
Những trọng tâm đầu tư của chúng tôi nằm ở việc khai thác và chế biến khoáng sản, ở trong công nghiệp hóa chất, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Ở những dự án về cơ sở hạ tầng, chúng tôi đặc biệt chăm lo dẫn dắt trong các lĩnh vực về thiết bị sản xuất theo công nghệ cao, công nghệ sinh học, các hệ thống truyền thông tin và công nghệ năng lượng.